Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Tân Lập

Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
c12tanlap.lucyen@gmail.com